WP_20160909_07_49_54_Pro.jpg
WP_20160909_07_49_54_Pro.jpg

New Page


SCROLL DOWN

New Page


 


 

Contact

info@dactylis.nl
Stefan: 0619625506
Martin: 0619645176

 

POSTADRES

t.a.v. Dactylis V.O.F.
Vechtplantsoen 12
3554 TB, Utrecht

 

Kamer van Koophandel

KvK. 54068142

 
 


Opdrachtgevers

Wij hebben onder andere gewerkt voor de volgende opdrachtgevers:

Universiteit Utrecht
Natuurmonumenten
Provincie Utrecht
Waternet
Staatsbosbeheer
Witteveen+Bos
Waterproef
Wetterskip Fryslân
Wageningen UR
Gemeente Woerden
Botanische Tuinen Utrecht
JM Bouwmanagement
BügelHajema
Combinatie aannemersbedrijf Damsteegt/Sky-Infra
Plassenschap Loosdrecht e.o.

 

NGB

Dactylis is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus

Dactylis aangesloten bij het Netwerk Groene Bureau's.gif
 


 
Stefan van Meijeren    Tijdens de studie Biologie aan de Universiteit Utrecht heeft Stefan zijn liefde voor de Nederlandse flora ontdekt. Vanaf eind 2011 is hij met Edwin en Rens gestart met Dactylis om van zijn hobby zijn werk te maken. Bij Dactylis voert hij voor verschillende partijen zijn geliefde veldwerk uit en gebruikt hij zijn wetenschappelijke achtergrond voor gedegen advies. Daarnaast ziet hij op vrijwillige basis toe op een juiste natuurbeheer voor een natuurgebiedje op de Uithof in samenwerking met de Utrechtse Biologen Vereniging. Stefan is actief lid bij de Plantensociologische Kring Nederland om op die manier zijn plantenkennis up-to-date te houden. In zijn vrije tijd is Stefan op de racefiets actief en kan je hem ook buiten tegenkomen met de camera in de hand om, uiteraard, planten en landschappen te fotograferen.

Stefan van Meijeren

Tijdens de studie Biologie aan de Universiteit Utrecht heeft Stefan zijn liefde voor de Nederlandse flora ontdekt. Vanaf eind 2011 is hij met Edwin en Rens gestart met Dactylis om van zijn hobby zijn werk te maken. Bij Dactylis voert hij voor verschillende partijen zijn geliefde veldwerk uit en gebruikt hij zijn wetenschappelijke achtergrond voor gedegen advies. Daarnaast ziet hij op vrijwillige basis toe op een juiste natuurbeheer voor een natuurgebiedje op de Uithof in samenwerking met de Utrechtse Biologen Vereniging. Stefan is actief lid bij de Plantensociologische Kring Nederland om op die manier zijn plantenkennis up-to-date te houden. In zijn vrije tijd is Stefan op de racefiets actief en kan je hem ook buiten tegenkomen met de camera in de hand om, uiteraard, planten en landschappen te fotograferen.


Martin Droog     Martin heeft na zijn studie Biologie aan de Universiteit Utrecht bijna vijf jaar gewerkt bij Witteveen+Bos, in de groep systeemanalyse. In deze periode heeft hij een groot enthousiasme ontwikkeld voor de complexiteit van biologische gegevens. Hij heeft zich gespecialiseerd in het slim opslaan, makkelijk toegankelijk maken en gedegen analyseren van deze gegevens. Martin is een echte systeemecoloog met een grote interesse voor de samenhang tussen elementen in de natuur. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen het voorkomen van soorten en de omgevingskenmerken, zoals voedselrijkdom, bodemtype en beheer.   Martin ziet het als een grote uitdaging om de zeggingskracht van gegevens te maximaliseren door inhoudelijke verbanden te leggen en de juiste kennis bij elkaar te brengen. Hij zoekt van nature een verbindende rol op in projecten en slaat de brug tussen veldwerk en kantoorwerk.

Martin Droog

Martin heeft na zijn studie Biologie aan de Universiteit Utrecht bijna vijf jaar gewerkt bij Witteveen+Bos, in de groep systeemanalyse. In deze periode heeft hij een groot enthousiasme ontwikkeld voor de complexiteit van biologische gegevens. Hij heeft zich gespecialiseerd in het slim opslaan, makkelijk toegankelijk maken en gedegen analyseren van deze gegevens. Martin is een echte systeemecoloog met een grote interesse voor de samenhang tussen elementen in de natuur. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen het voorkomen van soorten en de omgevingskenmerken, zoals voedselrijkdom, bodemtype en beheer.

Martin ziet het als een grote uitdaging om de zeggingskracht van gegevens te maximaliseren door inhoudelijke verbanden te leggen en de juiste kennis bij elkaar te brengen. Hij zoekt van nature een verbindende rol op in projecten en slaat de brug tussen veldwerk en kantoorwerk.


Rens Vaessen    Vanuit zijn opleiding biologie aan de Universiteit Utrecht heeft Rens een passie ontwikkeld voor plantenecologie. Hij raakte gefascineerd door de complexiteit van de processen die er voor zorgen dat ecosystemen goed functioneren. Rens haalt plezier uit alle aspecten van het onderzoek- en adviestraject van dataverzameling (veldwerk), analyse en rapportage: “Juist door dit gehele traject te doorlopen is het werk van een ecoloog leuk en divers”.  Momenteel  houdt Rens zich vanuit een PhD onderzoek uit aan de Universiteit Utrecht niet alleen maar bezig planten, maar ook met de interacties tussen planten en dieren, zoals zaadverspreiding door dieren. Hij blijft sterk betrokken bij Dactylis en werkt nauw samen met zijn collega’s om de beste kwaliteit te kunnen bieden.

Rens Vaessen

Vanuit zijn opleiding biologie aan de Universiteit Utrecht heeft Rens een passie ontwikkeld voor plantenecologie. Hij raakte gefascineerd door de complexiteit van de processen die er voor zorgen dat ecosystemen goed functioneren. Rens haalt plezier uit alle aspecten van het onderzoek- en adviestraject van dataverzameling (veldwerk), analyse en rapportage: “Juist door dit gehele traject te doorlopen is het werk van een ecoloog leuk en divers”.

Momenteel  houdt Rens zich vanuit een PhD onderzoek uit aan de Universiteit Utrecht niet alleen maar bezig planten, maar ook met de interacties tussen planten en dieren, zoals zaadverspreiding door dieren. Hij blijft sterk betrokken bij Dactylis en werkt nauw samen met zijn collega’s om de beste kwaliteit te kunnen bieden.


Edwin Pos   Geboren en getogen op de Veluwe kreeg Edwin al snel een voorliefde voor de natuur wat resulteerde tot de studie Biologie. Daar werd al snel duidelijk dat hij verder wilde gaan in de ecologie, vooral het leren begrijpen hoe ecosystemen werken en wat de drijfkrachten zijn achter patronen in biodiversiteit trok zijn interesse. Deze interesse heeft zich tijdens de masterfase vertaald in een specialisatie naar juist het ontrafelen van patronen van de biodiversiteit van planten, waarbij hij onder andere projecten in Brazilië en Kenia heeft gedaan.   Edwin is naast zijn functie bij Dactylis ook promovendus aan de Universiteit Utrecht waar hij door middel van het gebruik van grootschalige databases, multivariate statistiek en het ontwikkelen van modellen een beter begrip van ecosystemen probeert te krijgen. In combinatie hiermee geeft hij ook cursussen op het gebied van de ecologie en evolutiebiologie aan bachelorstudenten van de Universiteit Utrecht.

Edwin Pos

Geboren en getogen op de Veluwe kreeg Edwin al snel een voorliefde voor de natuur wat resulteerde tot de studie Biologie. Daar werd al snel duidelijk dat hij verder wilde gaan in de ecologie, vooral het leren begrijpen hoe ecosystemen werken en wat de drijfkrachten zijn achter patronen in biodiversiteit trok zijn interesse. Deze interesse heeft zich tijdens de masterfase vertaald in een specialisatie naar juist het ontrafelen van patronen van de biodiversiteit van planten, waarbij hij onder andere projecten in Brazilië en Kenia heeft gedaan. 

Edwin is naast zijn functie bij Dactylis ook promovendus aan de Universiteit Utrecht waar hij door middel van het gebruik van grootschalige databases, multivariate statistiek en het ontwikkelen van modellen een beter begrip van ecosystemen probeert te krijgen. In combinatie hiermee geeft hij ook cursussen op het gebied van de ecologie en evolutiebiologie aan bachelorstudenten van de Universiteit Utrecht.