Contact

info@dactylis.nl
Stefan: 0619625506
Martin: 0619645176

Post- en Bezoekadres

Kamer N308
Padualaan 8
3584 CH, Utrecht

Kamer van Koophandel

KvK. 54068142Opdrachtgevers

Wij hebben onder andere gewerkt voor de volgende opdrachtgevers:

Universiteit Utrecht
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zeeland
Provincie Flevoland
Waternet
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Waterproef
Wetterskip Fryslân
ProRail
Onderzoekcentrum B-WARE
Witteveen+Bos
Bureau Waardenburg
Wageningen UR
Gemeente Woerden
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Botanische Tuinen Utrecht
Plassenschap Loosdrecht e.o.

NGB

Dactylis is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus

 


Stefan van Meijeren

Stefan van Meijeren

Specialisme: projectleider, flora en vegetatie, veldwerk, GIS, beheervraagstukken

Tijdens de studie Biologie aan de Universiteit Utrecht heeft Stefan zijn liefde voor de Nederlandse flora ontdekt. Vanaf eind 2011 is hij met Edwin en Rens gestart met Dactylis om van zijn hobby zijn werk te maken. Bij Dactylis voert hij voor verschillende partijen zijn geliefde veldwerk uit in de vorm van o.a. flora- en vegetatiekarteringen, KRW-inventarisaties en PQ-opnamen. Daarnaast is hij specialist in de data- en GIS-verwerking (QGIS, Turboveg) en rapportage van deze gegevens. Hij is actief lid bij de Plantensociologische Kring Nederland waarmee hij zijn plantenkennis blijft uitbreiden.

Stefan ziet het als een uitdaging om opdrachtgevers van wetenschappelijk onderbouwd, maar praktijkgericht advies te kunnen voorzien. In zijn vrije tijd is Stefan op de racefiets actief en kan je hem ook buiten tegenkomen met de camera in de hand om, uiteraard, planten en landschappen te fotograferen.

 
Martin Droog

Martin Droog

Specialisme: projectleider, systeemanalyse, dataverwerking, programmeren, veldwerk

Martin heeft na zijn studie Biologie aan de Universiteit Utrecht vijf jaar gewerkt bij Witteveen+Bos, in de groep systeemanalyse. In deze periode heeft hij een groot enthousiasme ontwikkeld voor de complexiteit van biologische gegevens. Hij heeft zich gespecialiseerd in het slim opslaan, makkelijk toegankelijk maken en integraal analyseren van deze gegevens. Martin is een echte systeemecoloog met een grote interesse voor de samenhang tussen elementen in de natuur. Door de combinatie van veld- en kantoorwerk maakt hij de analyses van deze samenhang zo krachtig mogelijk. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen het voorkomen van soorten en de omgevingskenmerken, zoals voedselrijkdom, bodemtype en beheer.

Martin ziet het als een grote uitdaging om de zeggingskracht van gegevens te maximaliseren door inhoudelijke verbanden te leggen en de juiste kennis bij elkaar te brengen. Hij zoekt van nature een verbindende rol op in projecten en slaat de brug tussen veldwerk en kantoorwerk.

 
Erik Janse

Erik Janse

Specialisme: GIS, dataverwerking, veldwerk, literatuur

Opgegroeid in Middelburg heeft Erik van jongs af een voorliefde voor natuur. Toen hij in 2010 begon aan de opleiding Biologie aan de Universiteit Utrecht, heeft hij dan ook regelmatig de Utrechtse natuur verkend. Tijdens deze opleiding heeft Erik zich voornamelijk gericht op toegepaste ecologische vraagstukken in Nederland. Nadat Erik zijn afstudeerstage bij Dactylis heeft gedaan is hij onderdeel geworden van het team. Hij werkt nu aan uiteenlopende projecten aan data-analyses, GIS-werkzaamheden, rapportages en veldwerk.

Erik is gefascineerd door het veelzijdige werk als ecoloog, met name de integratie tussen veldwerk en kantoorwerk. Door de combinatie van waarnemingen, analyses en rapportages wil hij bijdragen aan het vergroten van natuurwaarden. Daarbij gebruikt hij zijn wetenschappelijke achtergrond om onderbouwde oplossingen te vinden voor natuurvraagstukken uit de praktijk.

 
Tom van Heusden.png

Tom van Heusden

Specialisme: flora en vegetatie, veldwerk, literatuur

Als botanist in hart en nieren haalt Tom veel plezier uit het veldwerk. Naast zijn studie biologie is hij veel in het veld te vinden om zoveel mogelijk soorten en gemeenschappen in het echt te kunnen bestuderen, of het nu duingraslanden, veenmoerassen of urbane gebieden zijn. Tom is een echte boekenwurm en vult zijn veldkennis aan met gedegen literatuurkennis. Onlangs is hij voor zijn onderzoek naar de zeldzame plant vals muizenoor gewaardeerd met de Zilveren Parnassia.

Tom voert bij Dactylis veldwerk uit en richt zich op het begrijpen het functioneren van ecosystemen aan de hand van de vegetatie en weet dit scherp en helder op papier te zetten. Naast planten houdt Tom zich met meerdere soortgroepen bezig en is actief op platformen zoals waarneming.nl en actief lid van de Plantensociologische Kring Nederland en de IVN plantenwerkgroep van zijn omgeving.

 
circ_Rens-2.png

Rens Vaessen

Specialisme: veldwerk, flora, wetenschappelijk onderzoek

Vanuit zijn opleiding biologie aan de Universiteit Utrecht heeft Rens een passie ontwikkeld voor plantenecologie. Hij raakte gefascineerd door de complexiteit van de processen die er voor zorgen dat ecosystemen goed functioneren. Rens haalt plezier uit alle aspecten van het onderzoek- en adviestraject van dataverzameling (veldwerk), analyse en rapportage: “Juist door dit gehele traject te doorlopen is het werk van een ecoloog leuk en divers”.

Momenteel houdt Rens zich vanuit een PhD onderzoek aan de Universiteit Utrecht niet alleen maar bezig met planten, maar ook met de interacties tussen planten en dieren, zoals zaadverspreiding door dieren. Hij blijft sterk betrokken bij Dactylis en werkt nauw samen met zijn collega’s om de beste kwaliteit te kunnen bieden.

 
Edwin Pos

Edwin Pos

Specialisme: wetenschappelijk onderzoek, (complexe) statistiek

Geboren en getogen op de Veluwe kreeg Edwin al snel een voorliefde voor de natuur wat resulteerde in de studie Biologie. Vooral het leren begrijpen hoe ecosystemen werken en wat de drijfkrachten zijn achter patronen in biodiversiteit trekt zijn interesse. Deze interesse heeft zich tijdens de masterfase vertaald in een specialisatie naar het ontrafelen van patronen van de biodiversiteit van planten, waarvoor hij onder andere projecten in Brazilië en Kenia heeft gedaan. Binnen Dactylis heeft Edwin een belangrijke verbindende rol met de wetenschap. Edwin is promovendus aan de Universiteit Utrecht waar hij door middel van het gebruik van grootschalige databases, multivariate statistiek en het ontwikkelen van modellen een beter begrip van ecosystemen probeert te krijgen. Dit combineert hij met cursussen op het gebied van (veld)ecologie en evolutiebiologie voor bachelorstudenten van de Universiteit Utrecht.