Contact

info@dactylis.nl
Stefan: 0619625506
Martin: 0619645176

Post- en Bezoekadres

Dactylis B.V.
Kamer N308
Padualaan 8
3584 CH, Utrecht

Kamer van Koophandel

KvK. 73661554Opdrachtgevers

Wij hebben onder andere gewerkt voor de volgende opdrachtgevers:

Universiteit Utrecht
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zeeland
Provincie Flevoland
Waternet
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Wetterskip Fryslân
Waterproef
ProRail
Onderzoekcentrum B-WARE
Witteveen+Bos
Bureau Waardenburg
Wageningen UR
Gemeente Woerden
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Botanische Tuinen Utrecht
Plassenschap Loosdrecht e.o.

NGB

Dactylis is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus

 


Stefan van Meijeren

Stefan van Meijeren

Specialisme: projectleider, flora en vegetatie, veldwerk, GIS, beheervraagstukken

Stefan is mede-eigenaar en ecoloog bij Dactylis. Zijn hart en specialisme liggen bij het uitvoeren van flora- en vegetatiekarteringen in de rol van projectleider en veldmedewerker. Het maken van de vertaalslag van de verzamelde gegevens naar helder, praktijkgerichte, ecologisch relevante rapporten is hierbij zijn kracht. Daarnaast is hij dankzij zijn ervaring in staat om vragen van klanten vakkundig te interpreteren en passende oplossingen te bieden. Stefan is een echte verbinder, die met zijn uitgebreide netwerk de juiste mensen met de juiste kennis weet in te zetten, zodat in elk project de hoogste kwaliteit wordt geleverd.

 
Martin Droog

Martin Droog

Specialisme: projectleider, systeemanalyse, dataverwerking, programmeren, veldwerk

Martin heeft na zijn studie Biologie aan de Universiteit Utrecht vijf jaar gewerkt bij Witteveen+Bos, in de groep systeemanalyse. In deze periode heeft hij een groot enthousiasme ontwikkeld voor de complexiteit van biologische gegevens. Hij heeft zich gespecialiseerd in het slim opslaan, makkelijk toegankelijk maken en integraal analyseren van deze gegevens. Martin is een echte systeemecoloog met een grote interesse voor de samenhang tussen elementen in de natuur. Door de combinatie van veld- en kantoorwerk maakt hij de analyses van deze samenhang zo krachtig mogelijk. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen het voorkomen van soorten en de omgevingskenmerken, zoals voedselrijkdom, bodemtype en beheer.

Martin ziet het als een grote uitdaging om de zeggingskracht van gegevens te maximaliseren door inhoudelijke verbanden te leggen en de juiste kennis bij elkaar te brengen. Hij zoekt van nature een verbindende rol op in projecten en slaat de brug tussen veldwerk en kantoorwerk.

 
Erik Janse

Erik Janse

Specialisme: GIS, dataverwerking, veldwerk, literatuur

Als enthousiaste bioloog pakt Erik het liefst toegepaste ecologische vraagstukken op en werkt deze met zijn analytische inzichten uit tot een doelgericht product of advies.

Erik heeft van jongs af aan interesse in de Nederlandse natuur. Tijdens zijn studie biologie aan de Universiteit Utrecht heeft hij onderzoek verricht aan verspreiding van plantenzaden via de wind en water. Zijn afstudeerstage bij Dactylis en Waternet heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Ecologische sleutelfactor 5 ‘Verspreiding’, onderdeel van een raamwerk voor de uitvoering van watersysteemanalyses dat landelijk wordt toegepast. Erik is in het bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen ecologie en landschap, enerzijds het voorkomen van soorten dankzij milieu-omstandigheden en beheer, en anderzijds de inzichten in deze milieu-omstandigheden die zijn af te lezen uit de soortensamenstelling.

Sinds 2017 maakt Erik deel uit van Dactylis. Hij heeft veel ervaring in flora-inventarisaties, GIS- en dataverwerking en het opstellen van adviezen en beheerplannen. Erik krijgt energie van de afwisseling in het werk als ecologisch adviseur door het combineren van praktijkervaring met denkwerk.

 
circ_Rens-2.png

Rens Vaessen

Specialisme: veldwerk, flora, wetenschappelijk onderzoek

Vanuit zijn opleiding biologie aan de Universiteit Utrecht heeft Rens een passie ontwikkeld voor plantenecologie. Hij raakte gefascineerd door de complexiteit van de processen die er voor zorgen dat ecosystemen goed functioneren. Rens haalt plezier uit alle aspecten van het onderzoek- en adviestraject van dataverzameling (veldwerk), analyse en rapportage: “Juist door dit gehele traject te doorlopen is het werk van een ecoloog leuk en divers”.

Momenteel houdt Rens zich vanuit een PhD onderzoek aan de Universiteit Utrecht niet alleen maar bezig met planten, maar ook met de interacties tussen planten en dieren, zoals zaadverspreiding door dieren. Hij blijft sterk betrokken bij Dactylis en werkt nauw samen met zijn collega’s om de beste kwaliteit te kunnen bieden.