SNL

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap schrijft natuurbeheerders voor elke 6 jaar soortenkarteringen uit te voeren en elke 12 jaar een vegetatiekartering van het desbetreffende gebied. Deze gegevens worden als basis gebruikt om de SNL-score per beheertype te berekenen, aangevuld met de structuurgegevens, de milieu- en watercondities en de ruimtelijke condities. Wij hebben ervaring met het berekenen van de SNL-scores en het geven van advies betreffende het beheer. Hoe krijg ik mijn Kruiden- en faunarijke grasland soortenrijker? Welk hakhoutbeheer moet ik uitvoeren? Wij staan voor u klaar!


Kaderrichtlijn Water

De KRW beschermt de kwaliteit van de Nederlandse wateren. Waterbeheerders zijn verplicht de waterkwaliteit te monitoren, doelen te stellen en beheermaatregelen te nemen om deze doelen te halen. Dactylis heeft voor verschillende waterschappen gewerkt aan KRW-gerelateerde onderzoeken. Denk hierbij aan dataverwerking om de huidige waterkwaliteit en ecologie inzichtelijk te maken, maar ook het afleiden van de haalbare handelingsruimte om verbeteringen te realiseren. Heeft u op enige manier ondersteuning nodig bij KRW-gerelateerde vraagstukken? Neem dan contact met ons op.


KWALITEITSTOETSEN

Dactylis heeft ruime ervaring met het schrijven van kwaliteitstoetsen. Een kwaliteitstoets is een rapportage van de stand van zaken in een natuurgebied. Er wordt beschreven welk beheer in het verleden is uitgevoerd en of de effecten hiervan stroken met de doelstellingen voor het gebied. Op basis van deze analyse kan het beheer aangepast worden en geven wij waar nodig advies.


Indien u meer informatie wilt ontvangen of als u vrijblijvend een offerte wilt aanvragen, kunt u contact opnemen via de mail op info@dactylis.nl of telefonisch op +31619625506 (Stefan).