FLORA-INVENTARISATIES

Dactylis kan u helpen bij het bepalen van wat er groeit en bloeit in uw gemeente, provincie, natuurgebied of waterschap. Met onze gespecialiseerde kennis op het gebied van de Nederlandse flora en onze wetenschappelijke achtergrond kunnen wij elk vraagstuk voor u beantwoorden. Dactylis voert zowel terrestrisch als aquatisch veldwerk uit. U kunt ons onder andere benaderen voor:

  • uitzetten en opnemen van PQ’s (PAS, LMF, overige meetnetten)

  • vlakdekkende inventarisaties

  • soortinventarisaties (SNL)

  • analyse van de groenstructuur of beheer

Niet alle vraagstukken zijn te beantwoorden met de hierboven genoemde methodes. Alle medewerkers van Dactylis hebben een academische achtergrond en zijn dus getraind in het bedenken en uitvoeren van specifieke onderzoeken. Dactylis kan voor elk ecologisch vraagstuk een op maat gemaakt onderzoek uitvoeren.


VEGETATIEKARTERINGEN

Vegetatiekarteringen worden tegenwoordig veelal uitgevoerd in het kader van SNL. Dactylis heeft ervaring met het gehele proces van vegetatiekarteringen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een lokale typologie, het uitvoeren van het veldwerk, het verwerken van alle gegevens tot digitale kaarten in GIS en het opstellen van een rapportage. Tevens hebben wij ervaringen met het uitvoeren van habitatkarteringen, bosstructuurkarteringen en het in beeld brengen van graslandfasen.


KADERRICHTLIJN WATER

Dactylis heeft ruime ervaring met het uitvoeren van inventarisaties conform de KRW-standaard. Wij hebben honderden punten bezocht voor macrofytenopnames in gebieden van Waternet en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarnaast hebben wij specifieke ervaring met het opwerken en interpreteren van deze gegevens. Denk hierbij aan het rekenen met EKR-waarden of het analyseren van de gegeven in de context van het functioneren van watersystemen, samen met gegevens over bijvoorbeeld (geo)hydrologie, fysisch-chemische parameters en beheer en onderhoud. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje data-analyse.  


Indien u meer informatie wilt ontvangen of als u vrijblijvend een offerte wilt aanvragen, kunt u contact opnemen via de mail op info@dactylis.nl of telefonisch op +31619625506 (Stefan).