In deze privacyverklaring van Dactylis wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die bij gebruik van de website worden verzameld. Wij lichten u graag in wat er met deze informatie wordt gedaan en hoe u uw wensen met betrekking tot uw gegevens kunt aangeven.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, waar en waarom dit gebeurt en wat ermee wordt gedaan. Daarnaast worden uw rechten toegelicht met betrekking tot uw gegevens en hoe u van deze rechten gebruik kunt maken. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Dactylis, neem dan gerust contact op.

info@dactylis.nl
KVK Nr. 54068142

 

Doel gegevensverzameling
Hieronder wordt toegelicht voor welke doelen persoonsgegevens worden verzameld door Dactylis.

Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Dactylis middels een e-mail aan info@dactylis.nl of wanneer er op andere wijze contact wordt opgenomen. Er worden alleen gegevens verzameld en opgeslagen om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Website en surfgedrag
De website van Dactylis verzamelt gegevens tijdens het bezoek aan onze website. Tijdens het gebruik van onze diensten kunnen we informatie verzamelen over hoe deze diensten gebruikt worden, het gebruikte besturingssysteem, browserversie en het tijdstip en duur van het gebruik van een dienst. Daarnaast kan het zijn dat uit veiligheidsoverwegingen ip-adressen worden opgeslagen in ons systeem. In sommige gevallen is het nodig om ip-adressen te verwerken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het instellen of opheffen van een blokkade van een ip-adres in onze firewall. Deze informatie wordt echter alleen verzameld na nadrukkelijke toestemming van de gebruiker tijdens het eerste bezoek aan de website.

 

Ontvangers
De gegevens die Dactylis ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. Squarespace en Domeinwinkel. De e-mail van Dactylis wordt gehost bij Domeinwinkel. Wanneer u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Domeinwinkel. De website en back-ups van de website worden gehost bij Squarespace. Gegevens die u achterlaat op de website van Dactylis zijn op de servers van Squarespace opgeslagen. Dactylis heeft verwerkersovereenkomsten met Squarespace en Domeinwinkel over deze verwerking, welke te vinden zijn op de websites van de respectievelijke partijen.

 

Opslagtermijn
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Dactylis, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. In dat geval wordt u hierover door Dactylis geïnformeerd.

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Dactylis via mail, dan worden die gegevens meegestuurde gegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, ook opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van de administratie.

Analytics
De gegevens die op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard op de server. 

 

Beveiliging
Er worden geen fysieke kopieën gemaakt van uw persoonsgegevens. Er kan wel een digitale kopie worden gemaakt in het adressenbestand van Dactylis, dat wordt beheerd op de beveiligde cloud. De cloudservice wordt gehost door StackIP. Dit adressenbestand heeft als doel om onze contacten te kunnen benaderen per  e-mail of telefoon. Uw gegevens worden dus beheerd in de eerdergenoemde systemen en door StackIP. De persoonsgegevens die door Dactylis of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot uitsluitend de computers, tablets en smartphones in het beheer en eigendom van Dactylis.


Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Dactylis vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen middels een e-mail of telefonisch contact met Dactylis. U wordt dan voorzien in een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Dactylis. Dit kunt u doen middels een e-mail of telefonisch contact met Dactylis, waarin u de wijzigingen doorgeeft. U wordt dan voorzien in een nieuw overzicht van uw gegevens.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Dactylis opgeslagen zijn in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Dactylis al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Dit recht is niet van toepassing op persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van producten die voortkomen uit door ons verstrekte diensten (zoals rapportages of presentaties).

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Dactylis vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Dactylis niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Dactylis uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan middels een mail aan info@dactylis.nl onder toezending van een kopie van een geldig legitimatiebewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het documentnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten
Dactylis verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Dactylis via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens waar om gevraagd wordt, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om contact op te kunnen nemen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Dactylis de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld Dactylis met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Dactylis behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring en behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Dactylis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dactylis te beschermen. Daarbij trachten wij te allen tijde uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Info@dactylis.nl
KVK Nr. 54068142