Dactylis is gespecialiseerd in de ontsluiting, verwerking en visualisatie van ecologische gegevens. Wij hebben ruime ervaring met complexe vraagstukken en kunnen u helpen bij elke vorm van gegevensverwerking. 

> INFORMATIE UIT DATA
> ANALYSETECHNIEKEN


INFORMATIE UIT DATA

De ervaring leert dat gegevens vaak beperkt worden gebruikt omdat ze moeilijk toegankelijk of te interpreteren zijn. Wij streven ernaar om de zeggingskracht van gegevens te maximaliseren, om zoveel mogelijk informatie uit de gegevens te halen. Dit doen we bijvoorbeeld door:

  • automatisering van werkstappen zoals gegevensontsluiting, toetsing (bv. aan de KRW-maatlatten) en het maken van grafieken;

  • het (in scripts) vastleggen van werkstappen, waardoor dit volledig transparant, herleidbaar en overdraagbaar is;

  • verbetering van gegevensinterpretatie door het koppelen aan literatuur, kennis en metadata.

  • visualisatie van gegevens op elk gewenst detailniveau met sprekende grafieken, kaarten en afbeeldingen.


Analysetechnieken

Dactylis voert uiteenlopende analyses en onderzoeken uit, zelfstandig of in combinatie met ingenieursbureaus, kennisinstituten en universiteiten, zoals de Universiteit Utrecht. Dactylis heeft de wetenschappelijke kennis in huis om gedegen analyses te bedenken en uit te voeren, en de maatschappelijke kennis in huis om uw vragen in een bredere, relevante context te plaatsen. U kunt ons onder andere benaderen voor:

  • voorkomens- en verspreidingsonderzoeken van soorten, zowel flora als fauna. Denk hierbij aan het in kaart brengen van trends of ruimtelijke diversiteit

  • effectanalyses van beheer en onderhoud of maatregelen op de ecologische kwaliteit of biodiversiteit

  • toepassing van uiteenlopende analysemethodes zoals regressie-analyses, trendberekeningen en verspreidingsmodellen

  • ecologische modellering met programma’szoals PCLake en PCDitch, Turboveg, Habitat en Aqmad

  • KRW-gerelateerde vraagstukken, zoals berekening van maatlatscores, toetsing en doelafleiding

  • statistische analyses op elk gewenst niveau, van eenvoudige vergelijkingsstudies tot complexe wetenschappelijke onderzoeken.


Indien u meer informatie wilt ontvangen of als u een vrijblijvende offerte wilt aanvragen, kunt u contact opnemen via de mail op info@dactylis.nl of telefonisch op +31619645176 (Martin).