Kartering graslandfasen vliegvelden

Kartering graslandfasen vliegvelden

In samenwerking met Simons Botanisch advies brengen wij de graslandfasen in beeld op de vliegvelden Eindhoven, Volkel en De Kooij in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Op de vliegvelden is een…

ESF-factsheets Waterschap Drents Overijsselse Delta

ESF-factsheets Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta voert systeemanalyses uit voor alle KRW-waterlichamen. Als vertrekpunt hiervoor worden factsheets gemaakt waarin per waterlichaam de toestand en een beoordeling op basis van…

Vegetatiekartering in 'De Wieden' en 'De Weerribben'

Vegetatiekartering in 'De Wieden' en 'De Weerribben'

In opdracht van Provincie Overijssel werkt Dactylis met Witteveen+Bos als hoofdaannemer aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Natura 2000-gebieden ‘De Wieden’ en ‘De Weerribben’. Dit is het ecologisch meest waardevolle laagveengebied van noordwest Europa. Het project wordt verder uitgevoerd met …

Soortenkartering Oostelijke Vechtplassen

Soortenkartering Oostelijke Vechtplassen

Dactylis is in opdracht van Staatsbosbeheer bezig met een soortenkartering in de Oostelijke Vechtplassen. Binnen dit gebied vallen onder andere de Westbroekse Zodden, de …

Inventarisaties plantenmeetnet provincie Noord-Brabant

Inventarisaties plantenmeetnet provincie Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant draagt Dactylis bij aan het uitvoeren van het plantenmeetnet. De provincie Noord-Brabant heeft door de hele provincie op verschillende locaties vaste meetpunten uitgezet welke...

Masterstage naar analysemogelijkheden LMF-data

Masterstage naar analysemogelijkheden LMF-data

De komende 9 maanden gaat Linda Brouwer stage lopen bij Dactylis en de Universiteit Utrecht als onderdeel van haar Masterstudie Environmental Biology. Ze gaat de dataset...

Onderwijs op Terschelling

Onderwijs op Terschelling

Afgelopen twee weken is Stefan als docent betrokken geweest bij de cursus Biodiversiteit en Landschap van de Universiteit Utrecht op Terschelling. In deze cursus ...

Vegetatieopnamen in het Aamsveen

Vegetatieopnamen in het Aamsveen

De komende dagen voeren we in opdracht van B-WARE vegetatieopnamen uit in het Aamsveen. De opnames vinden plaats ...

Dactylis ondersteunt Witteveen+Bos

Dactylis ondersteunt Witteveen+Bos

De komende tijd werken wij voor Witteveen+Bos aan uiteenlopende opdrachten, ter ondersteuning van de groep Systeemanalyse binnen de afdeling Ecologie...

Vlakdekkende inventarisaties Oostelijke Vechtplassen

Vlakdekkende inventarisaties Oostelijke Vechtplassen

Dactylis gaat vlakdekkende karteringen én specifieke habitatkarteringen uitvoeren in de Oostelijke Vechtplassen. Binnen dit gebied vallen onder andere de Westbroekse zodden, de Molenpolder en ...

Inventarisaties in de Bethunepolder

Inventarisaties in de Bethunepolder

Dactylis gaat komende maand twee verschillende inventarisaties uitvoeren in de Bethunepolder, vlak boven Utrecht. In 2015 zijn hier ...

PQ's LMF en PAS in Utrecht en Zeeland

PQ's LMF en PAS in Utrecht en Zeeland

Dactylis gaat deze zomer voor twee provincies het veld in voor het uitvoeren van het Landelijk Meetnet Flora (LMF). Voor de provincie Utrecht voeren wij ...