In opdracht van het Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft Dactylis een quickscan uitgevoerd te Loosdrecht. Hier moest een talud versterkt worden waarbij klei tegen het talud zou worden aangebracht. Om vast te stellen of hierbij geen beschermde flora of fauna werden beschadigd en/of verontrust heeft Dactylis hier naar onderzoek gedaan en een adviesrapport opgesteld. Zodoende konden de werkzaamheden geheel binnen de regels van de Flora- en faunawet uitgevoerd worden.