In opdracht van Natuurmonumenten gaat Dactylis een kwaliteitstoets uitvoeren voor het landgoed Oud-Groevenbeek. Tijdens de kwaliteitstoets wordt gekeken of de eerder opgestelde doelstellingen uit de "natuurvisie" gehaald zijn of dat men op de goede weg is. Indien nodig wordt advies gegeven om het gehanteerde beleid te verbeteren.