In opdracht van het Regionaal Afstemmingsoverleg Monitoring (RAM) worden de meningen over de meetnetten en de meetnetten binnen de KRW geëvalueerd. Alle waterbeheerders hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld. Dactylis voert bij dit project de dataverwerking van de vragenlijst uit en levert input voor de uiteindelijke rapportage. Begin juli zullen de resultaten besproken worden in een landelijke bijeenkomst van het RAM. Dactylis zal hier bij aanwezig zijn om de resultaten te presenteren en de discussie te leiden.