In opdracht van de Provincie Utrecht zet Dactylis nieuwe PQ's uit in het kader van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Wij hebben de opdracht gekregen om in totaal 20 PQ's uit te zetten in de Natura 2000 gebieden Kolland & Overlangbroek en Botshol. Op deze manier kan specifiek worden gemonitord of de uitgevoerde herstelmaatregelen naar wens uitpakken.