In opdracht van Waterproef gaat Dactylis inventarisaties uitvoeren in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Het gaat om zowel oever- als watervegetaties in gebieden van Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wij lopen in totaal verdeeld over 2 personen 3 maanden lang, 5 dagen per week rond in zowel agrarische- & natuurgebieden als stadswateren.