In opdracht van Natuurmonumenten gaat Dactylis vegetatiekarteringen, florakarteringen en structuurkarteringen uitvoeren in Velhorst en Grote Veld. Dit alles in het kader van het SNL. Wij werken hierbij samen met Courbois Flora en Fauna Expert, Simons Botanisch Advies en De Vries Flora en Fauna. Dactylis is de hoofdaannemer bij dit project.