Dactylis is sinds heden aangesloten bij het Netwerk Groene Bureau's. Het Netwerk Groene Bureau's is een brancheorganisatie die toeziet op de kwaliteit van haar leden en hun belangen behartigt. Voor toelating worden verschillende rapporten door een speciale toetsingscommissie getoetst op kwaliteit en gebruikte expertise. Dactylis heeft aan alle voorwaarden voldaan en mag zich daarom als volwaardig lid koppelen aan deze organisatie.