In opdracht van Staatsbosbeheer gaat Dactylis flora opnames maken in de Biesbosch en de Bethunepolder. In de Biesbosch gaat het om de voortzetting van een lange tijdreeks van permanente kwadraten. In de Bethunepolder zijn een aantal jaar geleden agrarische gebieden omgezet naar natuurgebieden. Met de data die Dactylis dit jaar verzamelt kan Staatsbosbeheer bekijken of de ontwikkelingen binnen deze gebieden de goede kant opgaat.