Waternet is al geruime tijd bezig met een grote standaardisering van alle hydrobiologische meetgegevens. Met terugwerkende kracht worden alle hydrobiologische gegevens naar de Aquo-standaard geconverteerd en in een nieuwe database (FEWS) opgeslagen. Alle werkstappen worden in scripts vastgelegd en van controles voorzien. Dactylis biedt Waternet ondersteuning bij de uitvoering en controle van deze conversiestappen. We zorgen ervoor dat de gegevens van alle jaren een eenduidig format krijgen en gereed worden gemaakt voor opslag.