Dactylis begeleidt stagiair Erik Janse tijdens zijn eindstage van de master ‘Environmental Biology’ aan de Universiteit Utrecht. Het stageproject richt zich op de verspreiding van macrofyten in stilstaande wateren. Erik kijkt specifiek naar een case study in het beheergebied van Waternet, de polder Veldhuiswetering, waar ondanks het bestaande beeld van een goede waterkwaliteit geen waterplanten voorkomen. Mogelijk is de verspreiding van waterplanten hier een beperkende factor.

De stage bestaat uit twee componenten. De eerste, is een zaadbankonderzoek, waarin middels een kiemproef wordt onderzocht welke zaden er aanwezig in het gebied. De tweede component is een GIS-analyse, waarmee op basis van meetgegevens en wetenschappelijke literatuur inzichtelijk wordt gemaakt of soorten het gebied kunnen bereiken. Met behulp van een app worden bekende populaties, verspreidingstypen en verspreidingsafstanden dynamischen interactief in kaart gebracht.                                                       

De stage loopt parallel aan de uitwerking van Ecologische Sleutelfactor 5 Verspreiding, een project van Bureau Waardenburg in opdracht van STOWA, waar Dactylis ondersteuning bij verleend.