Goed nieuws voor de komende jaren! Dactylis zit de komende drie jaar in het raamcontract voor de SNL-karteringen van Staatsbosbeheer. Wij werken in dit raamcontract samen in een consortium met Regelink Ecologie & Landschap (hoofdaannemer), Courbois Flora & Fauna Expert, Simons Botanisch Advies en De Vries Flora en Fauna. Dactylis richt zich in de SNL-karteringen op de flora-en vegetatiekarteringen en zal een groot deel van de GIS-werkzaamheden uitvoeren. We kunnen niet wachten om weer het veld in te gaan!