Het veldseizoen is inmiddels in volle gang en deze zomer zijn wij in het kader van het Landelijk Meetnet Flora (LMF) actief in drie provincies. Voor de provincies Utrecht, Zeeland en Flevoland gaan wij op vaste meetpunten vegetatie-opnamen maken. Deze gegevens worden door het CBS gebruikt om landelijke trends te berekenen over de ontwikkelingen van de Nederlandse natuur. Doordat we dit project in deze drie verschillende provincies uitvoeren komen wij in een grote verscheidenheid aan natuurtypen als graslanden, sloten, bossen, heiden, moerassen maar ook duinen en schorren. We zijn trots en blij om dit ook dit jaar weer te mogen uitvoeren voor deze mooie opdrachtgevers!