Ter voorbereiding op SGBP3 hebben Witteveen+Bos en Dactylis in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) een quickscan Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s) ontwikkeld. Het doel van deze quickscan is een overzicht te geven van de status van de ESF’s voor alle waterlichamen op basis van informatie binnen het waterschap, waarin zowel de ecologische toestand als de belangrijkste knelpunten in één oogopslag duidelijk worden.

We zijn trots op het product van dit project en willen dit graag delen. Daarom hebben we (Witteveen+Bos, Dactylis en WDOD) het proces, de aanpak en de resultaten beschreven in een artikel.

Download hier het artikel