Dactylis gaat net als in 2012 en 2013 in opdracht van de Universiteit Utrecht vegetatieopnames uitvoeren bij de Hegebeek. Het doel van deze vegetatieopnames is data verzamelen voor onderzoek van Dr. M.B. Soons. Het betreft onderzoek aan zaadverspreiding en de effecten van klimaatverandering op de vegetatie. Voor de vegetatieopnames zal de Hegebeek worden bezocht, een herstelproject waar de meandering in de beek terug is gebracht.