Na een succesvolle opname van 50 permanente plots in 2013 gaat Dactylis dit jaar wederom aan de slag voor de provincie Utrecht. Dit jaar zal Dactylis 80 permanente plots opnemen in het kader van het Landelijk Meetnet Flora. Deze plots liggen verspreid door de provincie Utrecht en worden eens in de 4 jaar bezocht. De verzamelde data wordt gebruikt om onder andere de verdroging, verzuring en vermesting te monitoren.