De provincie Utrecht stimuleert boeren en landeigenaren om landbouwpercelen te beheren als botanisch hooi- of weiland. Dit betekent dat er geen bemesting en egalisatie plaatsvindt, maar dat percelen worden gehooid of extensief beweid. Om te bekijken of deze maatregelen effect hebben heeft Dactylis al deze percelen geïnventariseerd en geanalyseerd. Het onderzoek bevestigd dat de maatregelen effectief zijn ten opzichte van conventioneel agrarisch beheer als het gaat om de verhogen van de biodiversiteit in de provincie als geheel, en het faciliteren van geschikt habitat voor de meer bijzondere (planten)soorten.