In de periode 1975-1995 werden alle flora inventarisaties in de provincie Utrecht nog met de hand op kaart ingetekend. Deze kaarten liggen in archieven opgeslagen en zijn nu niet digitaal beschikbaar. Om goede analyses over langere termijn te kunnen uitvoeren zijn deze gegevens echter van onschatbare waarde. Daarom is aan Dactylis gevraagd deze gegevens op kaart in GIS te digitaliseren, om daarna in de Nationale Databank Flora & Fauna te worden ingevoerd. Zodoende worden deze gegevens voor iedereen beschikbaar gesteld. In totaal werken wij met 6 man aan dit project zodat wij tot aan het einde van 2016 ruim 1000 kilometerhokken kunnen digitaliseren.