In opdracht van de Provincie Utrecht is Dactylis coördinator voor het Landelijk Meetnet Flora (LMF) in de provincie Utrecht. Het LMF bevat voor de provincie Utrecht 400 PQ’s die evenredig verspreid zijn over de verschillende vegetatietypen die in de provincie voorkomen. Dactylis draagt zorg voor de coördinatie, het veldwerk, het afleveren van data aan het Centraal Bureau van de Statistiek en nacorrectie van deze data.