In opdracht van Waterproef voert Dactylis dit seizoen sloot- en oeverinventarisatie uit in het beheergebied van Waternet en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De opnamen worden uitgevoerd in het kader van de Kaderrichtlijn Water waarbij wij voor 6 mandagen in de week het werk verzorgen.