In de periode 1975-1995 werden alle flora inventarisaties in de provincie Utrecht nog met de hand op kaart ingetekend. Deze kaarten liggen in archieven opgeslagen en zijn nu niet digitaal beschikbaar. Om goede analyses over langere termijn te kunnen uitvoeren zijn deze gegevens echter van grote waarde. Daarom is Dactylis in opdracht van de provincie Utrecht in 2015 gestart met het digitaliseren van de eerste 104 kilometerhokken in GIS. In 2016 zijn 1250 hokken gedigitaliseerd, wat neerkwam op ruim 183.000 (!) puntwaarnemingen en daarmee een veelvoud aan soortwaarnemingen. Dit jaar zullen de laatste 900 kilometerhokken worden verwerkt. Alle gegevens worden jaarlijks in de Nationale Databank Flora & Fauna ingevoerd waardoor deze voor iedereen toegankelijk wordt. Een schat aan historische informatie die vrijkomt!