Afgelopen twee weken is Stefan als docent betrokken geweest bij de cursus Biodiversiteit en Landschap van de Universiteit Utrecht op Terschelling. In deze cursus leren derdejaars biologiestudenten van de UU o.a. om te gaan met de Heukels flora en hoe vegetatieonderzoek in de praktijk in zijn werk gaat. De studenten werden de eerste week op sleeptouw genomen door verschillende biotopen heen, en leerden de planten in relatie met hun omgeving kennen. In de tweede week werden onderzoekjes uitgevoerd om de effecten van bijvoorbeeld beheer of natuurlijke gradiënten op de vegetatie in kaart te brengen. In deze vorm van praktisch onderwijs kunnen wij perfect onze veldkennis met enthousiasme overdragen aan een nieuwe generatie biologen!