Na een succesvolle verkennende opdracht voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) voert Dactylis een vervolganalyse uit voor het gehele beheersgebied. We ontwikkelen een tool waarmee eenvoudig een beeld kan worden verkregen van de waargenomen soorten uit de NDFF. Aan de aanwezige soortgegevens koppelen we verschillende interpretatiestappen, zoals de indeling in KRW-maatlatscores en Ellenbergwaardes. Hierdoor krijgen de vegetatiegegevens nog meer zeggingskracht. We maken de tool zo universeel mogelijk, zodat deze eenvoudig op andere gebieden toepasbaar wordt. De toepassing blijkt voor HDSR met name waardevol in systeemanalyses van gebieden waar weinig monitoringsgegevens beschikbaar zijn.