De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) zorgt als invasieve exoot voor overlast in Nederland. De soort bedreigt zowel de Nederlandse biodiversiteit als de openbare ruimte. Ook in de spoorbermen treedt steeds meer woekering op. ProRail heeft daarom aan Dactylis opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen voor een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende bestrijdingsmethoden in de spoorse context. Het plan van aanpak moet de basis gaan vormen voor een meerjarig onderzoek op een proeflocatie langs het spoor.