Wederom mag Dactylis de plots voor het Landelijk Meetnet Flora (LMF) binnen de provincie Utrecht uitvoeren. Hierbij nemen wij ook de coördinatie van het geheel voor onze rekening. Het LMF bevat voor de provincie Utrecht 400 PQ’s die evenredig verspreid zijn over de verschillende vegetatietypen die in de provincie voorkomen. Dit jaar zullen ruim 160 plots worden bezocht, waarvan de helft door Dactylis.