Dactylis heeft van Bureau Waardenburg opdracht gekregen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ecologische sleutelfactor verspreiding (ESF 5). Het door STOWA ontwikkelde raamwerk van de ESF’s biedt waterbeheerders een gestructureerde methode en praktische handvatten voor het doen van een watersysteemanalyse. ESF 5 behandelt de vraag of verspreiding een probleem vormt voor een goed systeemfunctioneren. 

Dactylis is op twee manieren betrokken bij dit project. Enerzijds krijgt Dactylis een rol in het borgen van het gedachtegoed van de ESF´s. In deze adviserende rol bevinden we ons tussen projectleider Bureau Waardenburg en de Universiteit Utrecht (UU). Anderzijds begeleiden we stagiair Erik Janse in zijn afstudeerstage voor de masteropleiding Environmental Biology aan de UU. In zijn stage behandelt hij onder andere een case study bij Waternet en slaat hij een brug tussen wetenschap (UU), waterschap (Waternet) en adviesbureau (Dactylis).