In opdracht van Natuurmonumenten gaat Dactylis een kwaliteitstoets uitvoeren voor Zwarte Broek. Zwarte Broek is gelegen ten zuiden van Nijkerk en kenmerkt zich door een natuurrijk cultuurlandschap met veel kleinschalige landschapselementen als elzensingels en knotbomen. Tijdens de kwaliteitstoets wordt gekeken of de eerder opgestelde doelstellingen uit de "natuurvisie" gehaald zijn of dat men op de goede weg is. Indien nodig wordt advies gegeven om het gehanteerde beleid te verbeteren.