In samenwerking met Witteveen+Bos voert Dactylis de komende 3 jaar vegetatieopnames uit in waterwingebieden van Vitens. Deze data zullen onder andere worden gebruikt om de kwaliteit van deze gebieden in de gaten te houden.