In opdracht van de provincie Noord-Brabant gaat Dactylis meehelpen met flora-inventarisaties. De provincie Noord-Brabant heeft door de hele provincie op verschillende locaties vaste meetpunten uitgezet welke al sinds 1994 worden gemonitord. Dit geeft een beeld van de ontwikkelingen van de vegetatie door de jaren heen, wat weer een indicatie geeft van processen die in het landschap spelen. Denk hierbij o.a. aan globale trends op het gebied van verzuring, verdroging, vermesting et cetera maar ook op lokaal niveau kan dit indicaties geven voor de veranderingen in verschillende milieufactoren. Vanaf eind mei is Dactylis voor 10 weken lang in Noord-Brabant te vinden! André van Proosdij zal deze inventarisatie voor Dactylis uitvoeren.