Dactylis gaat komende maand twee verschillende inventarisaties uitvoeren in de Bethunepolder, vlak boven Utrecht. In 2015 zijn hier herstelmaatregelen uitgevoerd en heeft Dactylis voor Staatsbosbeheer een aantal permanente plots uitgezet om de ontwikkelingen van de vegetatie te kunnen monitoren. Dit jaar gaan wij wederom deze plots inventariseren. Daarnaast gaan wij voor Waternet ook een aantal agrarische percelen inventariseren om de ontwikkelingen daar vast te leggen.