De komende tijd werken wij voor Witteveen+Bos aan uiteenlopende opdrachten, ter ondersteuning van de groep Systeemanalyse binnen de afdeling Ecologie. Zo wordt in het kader van de uitwerking van de Ecologische Sleutelfactor ‘organische belasting’ (ESF7) een nadere analyse uitgevoerd van de voedselwebmodellen PCLake en PCDitch, waarbij de zuurstofhuishouding onder de loep wordt genomen. Organische belasting brengt niet alleen voedingsstoffen een systeem binnen die tot eutrofiëring kunnen leiden, maar het verbruikt ook zuurstof waardoor de zuurstofbeschikbaarheid beperkend kan worden. Dit leidt met name in stedelijk gebied vaak tot overlast zoals stank en vissterfte. De samenwerking met Witteveen+Bos aan ESF7 is een mooie aanvulling op de ontwikkeling van ESF5 – verspreiding (samen met Bureau Waardenburg).