De komende dagen voeren we in opdracht van B-WARE vegetatieopnamen uit in het Aamsveen. De opnames vinden plaats in hoogveengebied en berkenbroekbos en dienen als aanvulling op fysisch-chemische metingen die B-WARE er zelf uitvoert. Samen geven ze een beeld van de biotiek en de abiotiek op verschillende plekken in het gebied.