De komende negen maanden gaat Linda Brouwer stage lopen bij Dactylis en de Universiteit Utrecht als onderdeel van haar Masterstudie Environmental Biology. Ze gaat de dataset van het Landelijk Meetnet Flora van de provincie Utrecht gebruiken om de analysemogelijkheden te verkennen in de ruimte en in de tijd. Deze dataset bevat vegetatie-opnames op vaste locaties die volgens een standaardprotocol gemeten zijn en waarbij gegevens over meerdere jaren beschikbaar zijn. Dit biedt interessante mogelijkheden om ontwikkelingen in de vegetatie inzichtelijk te maken en vergelijkingen te maken tussen bijvoorbeeld verschillende beheerregimes. De provincie Utrecht is actief betrokken en levert actuele vragen uit de praktijk aan, waardoor deze stage een belangrijke meerwaarde oplevert voor zowel Linda als de provincie Utrecht.