In opdracht van Natuurmonumenten heeft Dactylis een basisrapport geschreven voor de uiteindelijke graslandvisie van de beheereenheid IJsselvallei / Veluwe Zuid. Onder deze beheereenheid vallen onder andere de gebieden Beekbergerwoud, Empese en Tondense heide en Planken Wambuis. Een graslandvisie is een document dat als leidraad dient voor het (toekomstige) beheer en eventuele herstelmaatregelen in alle graslanden binnen de beheereenheid.

Natuurmonumenten heeft door de jaren heen veel informatie verzameld over de gebieden zoals bodemgegevens, ecohydrologische studies en flora- en fauna inventarisaties. Wij hebben per gebied al deze informatie gebundeld om een goed overzicht van de informatie en de staat van de graslanden per gebied te krijgen, en daaraan een korte visie gekoppeld. Dit document dient als basis voor de uiteindelijke graslandvisie waarin onder andere ook het huidige beheer, de haalbaarheid van ontwikkelingen en de doelstellingen voor de komende jaren in worden verwerkt. Een erg interessant project om aan bij te dragen!