ProRail past onkruidbestrijding toe om het spoor en de directe omgeving veilig en open te houden. Er bestaan uiteenlopende methoden onkruidbestrijding en er worden regelmatig nieuwe varianten ontwikkeld. Het is niet vanzelfsprekend dat deze (nieuwe) methodes ook in de spoorse context toepasbaar, betaalbaar en efficiënt zijn. Dactylis voert daarom een uitgebreide literatuurstudie uit, waarin bestaande methodes worden verzameld en vergeleken. Hierin worden parameters als type onkruid, bereikbaarheid van het gebied, kosten, effectiviteit en het type spoorzone op een rijtje gezet. Het product is een op ProRail toegespitste kennisbundeling, inclusief een beslisboom waarmee de opties per situatie kunnen worden afgewogen.