Dactylis heeft van de provincie Flevoland opdracht gekregen voor de uitvoering van de coördinatie, de meetpuntselectie en het veldwerk van het Landelijk Meetnet Flora binnen de provinciegrenzen. Als eerste wordt het LMF-meetnet herzien en worden punten geselecteerd, toegevoegd en verwijderd. Op basis van dit nieuwe meetnet voert Dactylis de komende vier jaar alle PQ-opnames uit. We zijn trots om deze opnames te mogen uitvoeren als aanvulling op de provincies Utrecht en Zeeland.