In 2017 hebben wij voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug een quickscan uitgevoerd om de kwaliteit van de wegbermen in de gemeente in kaart te brengen. Deze quickscan is opgevolgd door een concreet beheeradvies begin dit jaar. Dit beheeradvies is erop gericht om de biodiversiteit in de wegbermen te verhogen en kan bijvoorbeeld worden bereikt door een aangepast maaibeheer. Per 1 januari 2019 zal dit beheer in het nieuwe bestek worden opgenomen. Om te monitoren of het aangepaste beheer het gewenste effect heeft legt Dactylis de komende jaren op vaste punten de veranderingen in de vegetatie vast. Inmiddels zijn we begonnen met het uitzetten van dit monitoringnetwerk om de nulsituatie in beeld te brengen, en volgen we dit tot en met 2022. We vinden het hartstikke mooi om samen met deze enthousiaste gemeente te werken aan de vergroting van de natuurkwaliteit!