In samenwerking met Simons Botanisch advies brengen wij de graslandfasen in beeld op de vliegvelden Eindhoven, Volkel en De Kooij in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Op de vliegvelden is een verschralingsbeheer van toepassing om de kruidenrijkdom in de grasvelden te verhogen. Door het in kaart brengen van de graslandfasen kan er een beeld gegeven worden over de effecten van het toegepaste beheer.