In opdracht van de provincie Noord-Brabant draagt Dactylis bij aan het uitvoeren van het plantenmeetnet. De provincie Noord-Brabant heeft door de hele provincie op verschillende locaties vaste meetpunten uitgezet welke al sinds 1994 worden gemonitord. Dit geeft een beeld van de ontwikkelingen van de vegetatie door de jaren heen, wat weer een indicatie geeft van processen die in het landschap spelen. Denk hierbij o.a. aan globale trends op het gebied van verzuring, verdroging, vermesting et cetera maar ook op lokaal niveau kan dit indicaties geven voor de veranderingen in verschillende milieufactoren. Een deel van deze resultaten is reeds in te zien op www.brabantinzicht.nl. Vanaf eind mei is Dactylis voor 10 weken lang in Noord-Brabant te vinden!