Dactylis is in opdracht van Staatsbosbeheer bezig met een (SNL) soortenkartering in de Oostelijke Vechtplassen. Binnen dit gebied vallen onder andere de Westbroekse Zodden, de Molenpolder en de Bethunepolder. De aan- of afwezigheid van bepaalde soorten kan indicatief zijn voor specifieke milieuvariabelen en het functioneren van de aanwezige beheertypen. Het effect van wijzigingen in het beheer kan zodoende ook goed gemonitord worden. Tenslotte is het ook gewoon een prachtig gebied om komende zomer als werkterrein te hebben!